Wykrywalność zespołu Downa w oparciu o zestawienie: wieku matki, przezierności karkowej płodu (NT), częstości akcji serca płodu (FHR) wynosi 80%.

Dołączenie do badań USG testu podwójnego podnosi czułość metody do 95%, przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich 5%.

Ocena dodatkowych markerów: kości nosowej, przepływu przez zastawkę trójdzielną oraz przez przewód żylny płodu poprawia wykrywalność zespołu Downa do 96%, przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich 2,5%.

Test HARMONY – wykrywalność zespołu Downa powyżej 99%, przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich poniżej 1%.

Potwierdzenie lub wykluczenie aberracji chromosomowych u płodu (m.in. zespołu Downa) jest możliwe po wykonaniu diagnostyki inwazyjnej.
Do badań inwazyjnych zaliczamy: biopsję kosmówki, amniopunkcję oraz kordocentezę.

Badania te dają 100% pewność co do kariotypu płodu.
Badania inwazyjne obarczone są ryzykiem poronienia nieprzekraczającym 1%.

Zarejestruj się

kotwica

Skorzystaj z poniższych numerów telefonów, aby dokonać rejestracji:

32 209-55-86

781-008-500

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:00 - 18:00
wtorek 9:00 - 18:00
środa 12:00 - 18:00
czwartek  9:00 - 18:00
piątek 12:00 - 18:00

Laboratorium jest czynne we wtorki i czwartki: 09:00 - 12:00

Partnerzy

Dane kontaktowe

Centrum Medyczne Panewniki
ul. Panewnicka 201
40-772 Katowice

32 209-55-86

781-008-500

32 204-27-81

biuro@cmpanewniki.pl

znanylekarz.pl
Slawomir Bystrzejewski - ZnanyLekarz.pl